Om Os
 

 

VIRKSOMHEDEN

Als-Tec er en udviklings- og produktionsvirksomhed med fokus på innovative og multifunktionelle transportredskaber.  Vi vil forbedre arbejdsmiljøet med færre arbejds-relaterede skader og styrke effektiviteten i håndtering, løft og transport af smågods.

Als-Tec tilbyder kundetilpassede løsninger for at forbedre logistik og arbejdsmiljø i den enkelte virksomhed. Ved at vælge Als-Tec får vores kunder et sikrere arbejdsmiljø og en mere effektiv håndtering af smågods.

Vi er et passioneret team i Sønderborg, og vi har stærk opbakning fra den lokale industri, som har samme vision for arbejdsmiljø.

 

IDÉ

Idéen til produktet Smart Trolley opstod da vi observerede bryggeriarbejderes transport af øl- og vand kasser fra bryggeriet til butikkerne. Vi så rigtig mange løft, træk og skub med skadelige belastninger for arme, skuldre, nakke og ryg.  Det var tydeligt for os, at der var brug for en løsning, der kunne aflaste bryggeriarbejderne - og idéen til Smart Trolley var født. Vi har sidenhen observeret en lang række andre brancher, hvor der også er mange belastende håndteringer, som Smart Trolley og Smart Lifter kan afhjælpe.

 

 

VISION

Als-Tec vil gøre arbejdet mindre belastende for mennesker, der løfter og transporterer tungt gods, og vi vil fjerne arbejdsskader relateret til løft, skub og træk af smågods. Ikke mindst skal vore produkter kunne effektivisere brugerens arbejdsproces. 

 

MISSION

Als-Tec vil udvikle, fremstille og markedsføre produkter til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø samt skabe nye arbejdspladser i Sønderborg området. Målet er at være den førende virksomhed inden for transportteknologi til smågods.

 

HISTORIE

Produktidéen for Smart Trolleyen blev principudviklet i løbet af 2013, og i 2014 startede for alvor med udviklingen af produktet. Samtidig etablerede vi selskabet, Als-Tec.

I 2015 startede et samarbejde med 6 lokale partnere ligesom firmaet fik tilsagn fra EU’s Regionalfond og Syddansk Vækstforum om støtte og medfinansiering frem til 2018.

Primo 2016 var vores første model af Smart Trolleyen lanceret, og allerede i 2017 blev 2. generation Smart Trolley lanceret ligesom produktsortimentet blev udvidet med Smart Lifteren.